Kto môže byť svedok na svadbe?

Keď sa povie svadba, čo si predstavíte? Ženy a dievčatá najskôr krásne biele šaty, v ktorých by vyzerali ako princezné. Páni potom hlavne svadobnú hostinu s výborným jedlom a pitím. Svadba je okrem hostiny a veselice predovšetkým právnym aktom, ktorý vytvára dobrovoľný partnerský zväzok, ktorý má svoje práva a tiež povinnosti. Aby mohlo manželstvo vzniknúť, treba mať okrem iného zaistených aj svedkov svadobného obradu. Kto môže byť svedok na svadbe?

Keď chcete mať papier na svoj vzťah

Moderná doba priniesla aj iný pohľad na manželstvo. Existuje veľké percento ľudí, ktorí spolu žijú a vychovávajú deti ako druh a družka. Napriek tomu sa stále nájdu dvojice, čo do manželstva vstupujú a ktoré manželský zväzok považujú za dôležitý. Jeho účelom je najmä vzájomná pomoc a podpora partnerov, založenie rodiny a výchova detí. Nato, aby mohlo manželstvo vzniknúť, je potrebné splniť určité podmienky a zabezpečiť svedkov, ktorí dosvedčia svadobný obrad a spoločne s novomanželmi sa podpíšu do zápisnice o uzavretí manželstva.

Kto môže byť svedok na svadbe?

Na to, aby ste mohli svedčiť na svadbe, musíte byť plnoletý, byť svojprávnou osobou a mať platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, v prípade cudzincov potom platný pas). Počet svedkov na svadbe je dva – jedného svedka má nevesta, druhého ženích. Svedkom môže byť aj cudzinec. Tu však platí, že musí rozumieť po slovensky. Prípadne je možné zaistiť tlmočníka.

Bez svedkov sa nevezmete! Pripravte si preto darčeky pre svojich svedkov!

Aké pravidlá platia pri výbere svedkov?

Okrem vyššie spomenutých podmienok, ktoré musí svadobný svedok spĺňať, už neexistujú žiadne iné pravidlá, ktoré by prikazovali, kto môže byť svedkom na svadbe. Pokojne vám môže svedčiť súrodenec, rodič, vaše vlastné deti alebo úplne cudzí človek, ktorého ste práve stretli na ulici. Vzhľadom na to, že svadba býva významným životným medzníkom, je podstatné výber svedka neponechať na náhodu.

V tuzemsku je navyše zvykom, že svedok nevesty často pomáha s prípravou svadobnej oslavy, s výberom šiat, teda by malo ísť o osobu, ku ktorej má nevesta dôveru a o ktorej vie, že je na ňu spoľahnutie.

Svadba iba so svedkami síce nie je častým variantom, ale má niečo do seba!

Pokojne môže byť svedkom nevesty muž a naopak, ženíchovi môže svedčiť žena. Ženíchov svedok má obvykle na starosti snubné prstene, na ktoré dáva pozor až do samého slávnostného sľubu novomanželov.

Svedkovia tiež zaisťujú svadobný príhovor pri prípitku na svadobnej hostine a starajú sa o to, aby sa hostia dobre bavili. Pokiaľ ide o oblečenie svedkov, nemali by v žiadnom prípade zatieniť samotnú nevestu alebo ženícha. V ideálnom prípade by mali byť zladení s farbou svadby, ktorú vybrala nevesta.

Ak máte za úlohu predniesť svadobný príhovor, bude sa vám hodiť vzor!

Byť svedkom na svadbe je poctou, pretože ide o jednu z najdôležitejších rolí pri svadobnom obrade, keď stojíte najbližšie k novomanželom, možno aj pri našej slavobráne. Zároveň je to úloha veľmi zodpovedná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *