Svadba v kostole: Viete, čo všetko treba splniť?

Svadba v kostole má jedinečnú atmosféru. Toto prostredie má totiž svoje čaro a svadba v ňom je jedinečná. Vďaka tomu je kostol obľúbeným miestom na konanie svadby. Ak je aj vaším vysnívaným miestom, je potrebné pripraviť sa na pravidlá a náležitosti pri organizovaní svadby v kostole.

Pravidlá svadby v kostole

Svadba v kostole je predovšetkým určená pre katolíkov.

 • Jeden zo snúbencov musí byť pokrsteným katolíkom. Druhá polovička nemusí byť pokrstená, ale v takom prípade je potrebné požiadať biskupstvo o dišpenz – povolenie na uzavretie manželstva s nekatolíkom. S týmto zariaďovaním vám pomôže oddávajúci kňaz, ktorý má dostatok skúseností.
 • Druhým pravidlom na svadbu v kostole je, že musí ísť o váš prvý sobáš. Vstup do druhého manželstva je totiž povolený iba v prípade, že ide o vdovu či vdovca. Existuje tu však výnimka pre ľudí, ktorých manželstvo je podľa cirkevného práva neplatné.
 • Tretím predpokladom na svadbu v kostole je vaša osobná viera, pričom musíte byť rozhodnutí v nej vychovávať aj svoje deti.
 • Posledným pravidlom je absolvovanie prípravy na manželstvo. S tou je najlepšie začať zhruba rok pred uzavretím sobáša. Počas tohto obdobia sa s vami bude stretávať zodpovedný kňaz, ktorý vás bude oddávať. Preberie s vami rôzne manželské a vieroučné témy.

Tieto pravidlá neplatia pre svedkov, pretože tí sa k ničomu nezaväzujú. Bude im teda stačiť iba občiansky preukaz a potvrdenie vopred určených slov.

Svadba v kostole má svoje špecifiká, ale rovnako tak si po nej budete musieť zmeniť doklady po svadbe!

Svadba v kostole pre neveriacich

Niektorí ľudia túžia po svadbe v kostole aj napriek tomu, že sú neveriaci. Predsa len kostol je miestom s jedinečnou atmosférou, vďaka ktorej si užijete veľkolepú svadbu. Ak ste neveriaci, bohužiaľ, nemôžete uzavrieť sobáš v katolíckom kostole. Pokiaľ však svadbu nechcete na úrade či bežne dostupnom svadobnom mieste, ponúka sa ešte odsvätený kostol či kaplnka. Oddávajúcim teda nebude kňaz, ale iná kompetentná osoba pre civilné sobáše.

Nejde teda o cirkevný sobáš, avšak prostredie a atmosféru kostola si môžete užiť dosýta.

Potrebné dokumenty

Ak chcete vstúpiť do cirkevného sobáša, je potrebné doložiť niekoľko dokumentov. Počítajte preto s tým, že zariaďovanie takejto svadby je o niečo zložitejšie.

Na cirkevnú matriku budete potrebovať tieto dokumenty:

 • fotokópie občianskych preukazov snúbencov,
 • fotokópie rodných listov snúbencov,
 • potvrdenie o absolvovaní prípravy na manželstvo,
 • potvrdenie o krste snúbencov (výpis nesmie byť starší ako tri mesiace),
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (nie staršie ako šesť mesiacov),
 • údaje o svedkoch (meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
 • zápis žiadosti o cirkevný sobáš (obvykle vyplňovaný spoločne s kňazom),
 • pri vdove či vdovcovi je potrebná fotokópia úmrtného listu manžela či manželky.

Potrebovať budete aj niekoľko dokumentov na matriku:

 • občianske preukazy,
 • rodné listy,
 • vyplnený formulár na uzavretie manželstva,
 • prípadne rodný list dieťaťa,
 • pri vdove alebo vdovcovi fotokópiu úmrtného listu manžela alebo manželky.

Na matrike je tiež nutné spísať žiadosť o vydanie Osvedčenia o právnej spôsobilosti, ide v podstate o potvrdenie, že môžete uzavrieť sobáš pred registrovanou cirkvou. Po svadobnom obrade potom dostanete potvrdenie o uzavretí cirkevného sobáša.

Cena svadba v kostole

A ako je to s cenou? Platí sa svadba v kostole? Ak ide o cirkevný sobáš, nie je určená či požadovaná konkrétna cena. Aj napriek tomu sa však hodí dať príspevok ako dar farnosti. Väčšinou ide o niekoľko sto eur. Pri civilnej svadbe je to však inak, za obrad treba zaplatiť. Cena sa odvíja od atraktivity a vyťaženosti daného kostola, počítajte s cenou od 300 do 900 eur.

Svadobná reč kňaza v kostole býva dlhšia ako pri civilných obradoch

Svadbu v kostole sprevádza veľké množstvo záležitostí, ktoré treba vybaviť. Ak však chcete vstúpiť do civilného sobáša, treba nájsť kostol, v ktorom je to možné. Rozhodne to však nie je problém, priestory kostola na svadbu môžete využiť aj ako neveriaci.

Výzdoba v kostole

Pokiaľ sa rozhodnete pre cirkevný obrad, tak už je vám určite jasné, že je potrebné splniť určité náležitosti a tiež prispôsobiť výzdobu svadby danému miestu. Svadba v kostole by skrátka nemala byť tak zdobená, ako svadba civilná. Určite je možné ale použiť najrôznejšie kvety a drobné dekorácie, predovšetkým na vyzdobenie svadobnej uličky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *